Beleid 2020

Beleid 2020

Beleid 2020

Missie

De Vrienden van Curadomi werken aan aandacht en aanvullende voorzieningen voor de ouderenzorg.

We willen meer glimlachen van geluk op de gezichten toveren van de cliënten van Curadomi. Dit doen we door:

 • vriendschappen te faciliteren tussen samenleving en cliënten, tussen informele zorg en formele
  zorg;
 • vanuit een christelijke levensbeschouwing de ontwikkeling van maatschappelijke en medisch-
  ethische vraagstukken binnen Lelie zorggroep te steunen en deze ook uit te dragen.

 

Vriendschap

De vriendschappen zijn gericht op (bovengenoemde missie van) de vriendennetwerken en kunnen zich
uiten in:

 • Gebed
 • Morele steun
 • Geld (donaties/schenkingen
 • Tijd (vrijwillige inzet)
 • Intellectuele bijdrage

 

Werving

Doel van de werving is het werven van:

 • Donaties (periodiek en eenmalig), schenkingen van vermogensfondsen, particulieren, ondernemers
  en kerken, nalatenschappen door particulieren;
 • Subsidies bij fondsen en subsidieverstrekkers;
 • Middelen en materialen bij ondernemers en kerken;
 • Tijd (vrijwillige inzet);
 • Kennis.

 

Vijf strategische werkprincipes (SLAAG)

Samenwerking - met stakeholders én verbinding met medewerkers van Curadomi;
Lokale verankering - vriendenkringen per locatie en team. De lokale vriendenkringen vormen het
gezicht en de harten van de vriendennetwerken. Daarachter functioneert de vriendenstichting
meer als met een onzichtbare hand als initiator en facilitator;
Ambassadeurs - medewerkers van Lelie zorggroep zijn de primaire ambassadeurs;
Aansluiting - op en vergroten van bestaande initiatieven;
Gedifferentieerde communicatie - vanuit de drie divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorg Wonen, Zorg en Welzijn.

 

Focus via thema’s

Alleen vriendennetwerken met focus zijn in staat om successen en impact te boeken én deze vervolgens te
laten zien.

Voor 2019-2022 worden drie thema’s onderscheiden:

 • Eenzaamheid
 • Zielzorg
 • Internationale zorg

Op de pagina thema's vind je de uitleg.

 

Doelen 2020

Voor de komende 2020 ligt de scope op het creëren van een basis, van grondvlak :

 • Vriendenkringen installeren rond locaties en teams
 • 3.500 particuliere vrienden | 100 ondernemers | 50 kerken

 

Wil je het offline nog even nalezen? Download dan hier (pdf) ons beleid.