Vrienden van Curadomi

Vrienden van Curadomi

Vrienden van Curadomi

Wij geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen vuurt ons hiertoe aan.

Maak meer mogelijk

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen een beroep doen op de zorg. Maar het aantal zorgmedewerkers is beperkt en de reguliere middelen zijn niet altijd toereikend. Het is dan ook belangrijker dan ooit om samen de schouders te zetten onder liefdevolle zorg. De Vrienden van Curadomi ondersteunt initiatieven en projecten om meer mogelijk te maken voor de cliënten van Curadomi.

Onze vriendennetwerken zijn lokaal opgezet. Zo is er om ieder zorgteam een kring van vrienden; mensen die vriendschappen sluiten door het werk te waarderen, te steunen of zich vrijwillig inzetten. Dat kan variëren van het doen van vrijwilligerstaken, het inschakelen van het eigen netwerk of meer mogelijk maken door een financiële bijdrage.

Om een glimlach te toveren op de gezichten van onze cliënten hebben wij u nodig.