Nieuw bestuur voor Stichting Lelie zorggroep

Nieuw bestuur voor Stichting Lelie zorggroep

Nieuwe fase voor de Vrienden van Lelie zorggroep

Er is een nieuw bestuur voor de stichting Vrienden van Lelie zorggroep. Daarmee komt de stichting in een nieuwe fase. De opstart is een feit en nu gaat er gebouwd worden.

De vriendenstichting komt hiermee wat losser te staan van Lelie zorggroep. Joost Zielstra treedt terug als bestuurslid en naast Hendrik Jan van den Berg die bestuurslid blijft, treden zes nieuwe bestuursleden aan. Daarmee bestaat het bestuur, dat vooral een toezichthoudende functie heeft, per 22 juni 2020 uit de volgende samenstelling:

  • Ed van Hell, voorzitter (Eigenaar Dissidenk en voormalig directeur stichting Ontmoeting)
  • Elbert Dijkgraaf, vicevoorzitter (Hoogleraar empirische economie van de publieke sector Erasmus Universiteit, voormalig Tweedekamerlid SGP en voorzitter RvT Lelie zorggroep)
  • Harmen van Wijnen, secretaris (directeur van het ABP, pensioenfonds voor overheid en onderwijs)
  • Wim de Winter, penningmeester (Managing Director bij Verwi Holland en bestuurslid stichting Chaverim)
  • Hendrik Jan van den Berg, algemeen bestuurslid (Lid Raad van Bestuur Lelie zorggroep)
  • Rina Molenaar, algemeen bestuurslid (Directeur-bestuurder Woord en Daad)
  • Jan van der Stoep, algemeen bestuurslid (Bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie, Wageningen University & Research en Lector Bezieling & Professionaliteit, Christelijke Hogeschool Ede)

De kersverse voorzitter, Ed van Hell: 'De inzet van vrijwilligers is in onze tijd van groot belang. Ik ben ervan overtuigd dat binnen de christelijke zorg er heel veel mogelijkheden zijn om deze inbreng te vergroten. Mooi dat Lelie Zorggroep hier speciaal aandacht voor vraagt. Ik hoop dat de kring van vrienden heel groot zal worden, waardoor christelijke naastenliefde praktisch zichtbaar wordt in onze samenleving.'

Deel deze post