Kees Goedhart

Kees Goedhart

/imagecache/lg/uploads/2020/05/kees-goedhart.jpg

Kees Goedhart werkt sinds 1985 als verpleeghuisarts. In 1992 werd hij Hoofd Behandelzaken verpleeghuis Pniël, onderdeel Zorggroep Rijnmond, te Rotterdam. Momenteel is hij specialist ouderenzorg in verpleeghuis Siloam. Ook is hij verpleeghuisartsopleider.
Kees volgde de opleiding 'Diploma in Palliatieve Care' aan de universiteit van Cardiff, Wales. Daarnaast is hij lid en leidinggevende Mobiel Palliatief Team, sinds 
januari 2010 Voorzitter Stuurgroep Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en voorzitter Werkgroep Palliatieve Zorg IKR.
Dr. Goedhart is actief betrokken bij diverse opleidingen Palliatieve Zorg.

Kees is als spreker te boeken via de specifieke themapagina's: