Sprekerspool

Sprekerspool

Sprekerspool

De Vrienden van Curadomi heeft een sprekerspool. U kunt hen uitnodigen om e.e.a. te vertellen over de thema's die de organisatie raken:

U kunt hen boeken via de specifieke themapagina's.